جملات برتر :


اخبار ويژه
n00099432-b
برای آندسته از دانشجویانی که تا تاریخ ۲۵-۶-۹۳ نسبت به پرداخت شهریه و انتخاب واحد ترم جاری (مهر۹۳)اقدام ننمایند، مرخصی تحصیلی در نظر گرفته خواهد شد و می بایست نسبت به پرداخت شهریه ی ترم مرخصی اقدام نما... 
t-1-300x273
آن دسته از دانشجویانی که موفق به انجام انتخاب واحد ترم جاری نگردیده اند از روز پنج شنبه مورخ ۹۳/۰۶/۲۰ تا روز سه شنبه مورخ ۹۳/۰۶/۲۵ می توانند نسبت به انجام انتخاب واحد خود اقدام نمایند. ... 
images
دانشجویان محترم جهت انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی خود حداکثر تا تاریخ ۹۳/۰۶/۲۷ به موسسه مراجعه نمائید. لازم به ذکر است از تاریخ ۹۳/۰۶/۲۹ لغایت ۹۳/۰۷/۱۷ به علت ثبت نام ورودی های سال ۹۳ امور مربوط به... 
sabtenam
  موسسه آموزش عالی انرژی ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه‌ پذیرفته شدگان در آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌  ( دوره‌های‌ کارشناسی ‌ارشد ناپیوسته ‌داخل‌ ) س... 
نظرسنجي
    • اخلاق حرفه ای در کدامیک از مشاغل اهمیت بیشتری دارد؟

      View Results

      Loading ... Loading ...